About

In english:


To start with Bo Hansson composed music in folk and jazz style. Since the early 90´s he has preferred to compose in a contemporary classical style. His first choral composition, "Som när handen" was awarded 1st prize in a 1993 national choral composition competition. Since that time he has composed many works for choir a capella as well as solo-, chamber- and orchestral music.


Bo is represented, both as composer, arranger and guitarist on several recordings. He is one of the most versatile Swedish composers. The songs for choir are wellknown and loved by many choirs and Bo Hansson's rich output is widely spread around the world. His choral compositions has been performed, among others, by the Swedish Radio Choir.

In 2005 the CD "Differences" was released. It´s a recording of choral, solo and chamber music works.

In 2012 Hyperion Records released the CD "Endless border" with Bo's music for choir a capella and works for choir and organ, e.g. the "Missa brevis". The CD has received very positive reviews in the international press.


Since 1980, he has taught guitar and chamber music at Södra Latin in Stockholm, a secondary school specialized in training future professional musicians. Several established guitarists have studied with Bo Hansson at Södra Latin.


Bo Hansson was born i Kalmar, Sweden. His education started at Konstfack (art school) in Stockholm and continued at the Royal Academy of Music in Stockholm.

Nowadays he is active both as a composer and an artist.


Bo Hansson is associated with FST (Society of Swedish Composers)

and SKAP (Swedish Society of Popular Music Composers).


På svenska:


Bo Hansson komponerade från början musik i vis- och jazzstil, med sedan början av 1990- talet komponerar han företrädesvis "samtida musik" i större format. Hans första körstycke "Som när handen" belönades med !:a pris i Skinnskattebergs körstämmas kompositionstävling 1993. Sedan dess har han komponerat åtskilliga verk såväl för kör som för olika kammarmusik- och orkesterbesättningar.


Bo förekommer både som tonsättare, arrangör och gitarrist på åtskilliga skivinspeningar. Hans sånger för kör är välkända och omtyckta av många körer. Bos musik framförs både i Sverige och utomlands och ett stort antal av hans kompositioner är förlagda och dokumenterade på skiv- och radioinspelningar. Under 2005 kom CD:n "Differences" med musik komponerad mellan 1996 och 2005.

2012 släppte Hyperion Records CD:n "Endless border" med Bo's musik för kör a capella samt verk för kör och orgel, t.ex. "Missa brevis". Skivan har fått mycket positiva recensioner i internationell press.


Sedan 1980 undervisar Bo i gitarr, kammarmusik och"sång- och instrumentalensemble" på Södra Latins spetsutbildning i musik. Åtskilliga etablerade gitarrister har studerat för Bo på Södra Latin. 


Bo Hansson är född i Kalmar. Han studerade först på Konstfack i Stockholm och fortsatte sedan på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Numera är han verksam både som tonsättare, arrangör och konstnär.


Bo Hansson är medlem i FST (föreningen svenska tonsättare)

och SKAP (svenska kompositörer av populärmusik).